Kdy jsou v Německu svátky a kdy se nejde do práce?


Státní svátky v Německu se v řadě případů překrývají s těmi, co slavíme u nás. Některé jsou ale jiné a pokud se chystáte za prací do Německa, měli byste si udělat přehled o státních svátcích v Německu ještě než vyrazíte. V Německu se slaví řada náboženských svátků, které znamenají nejen oslavy, ale také den volna navíc. Naplánujte si dovolenou tak, abyste mohli zajet za rodinou a volno vám vyšlo co nejlépe.

 • 1.1.      Nový rok Všechny spolkové země Německa
 • 6.1.      Tři králové      Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
 • 19.4.    Velký pátek    Všechny spolkové země Německa, ale pozor, jedná se o pohyblivý svátek.
 • 22.4.    Velikonoční pondělí    Všechny spolkové země Německa, ale též je to pohyblivý svátek
 • 1.5.      Svátek práce  Všechny spolkové země Německa
 • 30.5.    Nanebevstoupení Ježíše Krista       Všechny spolkové země Německa, ale opět pozor – pohyblivý svátek
 • 10.6.    Svatodušní pondělí    Všechny         spolkové země Německa, ale pozor – pohyblivý svátek
 • 20.6.    Boží tělo se slaví ve spolkových zemích  Bádensko-Württembersko, Bavorsk, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, v případě Saska a Duryňska se jedná pouze o některé obce, které se k svátku přihlásili. Jedná se pak o pohyblivý svátek.
 • 15.8. Nanebevzetí Panny Marie se slaví ve spolkových zemích Sársko,
 • a Bavorsko. V případě Bavorska se však jedná opuze o obce, kde je převážně katolické obyvatelstvo.
 • 3.10.    Den sjednocení slaví Všechny spolkové země Německa
 • 31.10.  Den reformace slaví Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Brémy, Dolní Sasko
 • 1.11.    Svátek všech svatých slaví pouze spolkové země: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko
 • 20.11.  Den pokání a modliteb se slaví pouze ve spolekové zemi Sasko a jedná se o pohyblivý svátek
 • 25.12.  1. svátek vánoční      Všechny spolkové země Německa
 • 26.12.  2. svátek vánoční      Všechny spolkové země Německa

→ JAK NAJÍT TY NEJLEPŠÍ NABÍDKY PRÁCE V NĚMECKU?

 • Všechny vyjmenované tipy používáme každý den při hledání těch nejlepší nabídek, které se ani nedostanou do naší nabídky práce v Německu.
 • Díky e-booku za pouhých 199 Kč ušetříte hodiny a hodiny času. Dozvíte se přesně, za jakou práci dostanete i 60 000 – 80 000 Kč za měsíc.
 • Ebook jsme vydali v květnu 2023. Obsahuje tedy nejaktuálnější informace a funkční tipy.

Kdy tedy němci nemusí do práce?

Státní svátek, kdy je se do práce v Německu nejde, je 1. ledna stejně jako u nás. Nový rok je zkrátka mezinárodní událost. Pokud pracujete v Bádensku-Wurttembersku, Bavorsku nebo Sasku-Anhaltsku budete mít volno i na Tři krále 6. ledna.

Volno budete mít i na Velikonoce. Státní svátek je na Velký pátek i Velikonoční pondělí. Němci slaví také Svátek práce na 1. máje. K náboženským svátkům pak patří Nanebevzetí Ježíše Krista 30. května. I tehdy můžete zůstat doma, stejně jako na Svatodušní pondělí 10. června. V některých částech Německa (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, v některých oblastech Saska a Durynska) slaví také svátek Božího těla. Upálení Jana Husa ani příchod Cyrila a Metoděje v Německu neslaví. Na další svátek si tak počkáte až do 15. srpna, kdy část obyvatel slaví Nanebevzetí Panny Marie.

Pak 3. října budete mít volno na Den sjednocení Německa a 31. října si v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Duryntsku připomínají Den reformace. Dušičky v Německu slaví stejně jako u nás 1. listopadu, a to v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci a Sársku. V Sasku slaví také Den pokání a modliteb 20. listopadu. Vánoce v Německu začínají 25. prosince na první svátek vánoční. Volno je i 26. prosince. A pak už jen oslavit Nový rok!