Koronavirus opět komplikuje vstup do Německa.

Pro pendlery bude platit výjimka.


Při prvních zprávách o znovu zavedení kontrol na hranicích a omezení vstupu pro cestující z Prahy začali mít pendeleři pracující v Německu oprávněné obavy. Česká republika byla tuto středu prohlášena Německem za rizikovou oblast. Češi budou mít vstup do Německa opět komplikovaný.

Do Německa pouze s negativním testem?

Dle aktuálních informací Německo zařadilo Českou republiku za rizikovou oblast. Pro vstup do Německa platí stejné podmínky jako na jaře letošního roku. Při vstupu do Německa na déle než 24 hodin se budou muset cestující prokázat negativním testem na COVID-19 nebo podstoupit 14 denní karanténu. Nejdříve se tato povinnost týkala pouze cestujícím ze Středočeského kraje a Prahy. Výjimka pro Ústecký a Moravskoslezský kraj platila pouze pár dní.

Práce v Německu

Pendleři budou mít volný vstup na zahraniční pracovní trh  

I přes to, že kvůli druhé vlně koronaviru se cestování mezi jednotlivými státy omezuje, nikdo nechce, aby došlo ke stejnému kolabsu ekonomiky jako na jaře letošního roku. Německá vláda na svých oficiálních webových stránkách uvedla informaci, že po tranzitních pracovních a pendlerech nebude zatím negativní test na COVID-19 nebo dvou týdenní karanténa vyžadována. Ministři jednotlivých spolkových zemí se již v minulosti vyjádřili proti úplnému omezování vstupu přes hranice. Další úplné zavření hranic by mohlo způsobit vážné problémy v hospodářském rozvoji obou zemí. Češi mohou za prací do Německa tedy dojíždět nadále. 

Podle ministra zahraniční Tomáše Petříčka budou vlády dále jednat o podnímkách, aby rozhodnutí nemělo dopad nejen na pendlery, ale i na studenty a pracovníky pouze projíždějící Německem. Výjimka v současné době platí pro:

  • Osoby pouze tranzitující Německem (nutnost ihned Německo opustit)
  • Nezbytně nutné a nedoložitelné pracovní nebo zdravotní cesty
  • Přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů.
  • Pro osoby, které se v rizikové oblasti vyskytovali pouze 48 hodin

Podmínky vstupu do Německa se mohou rychle měnit

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního testu stanovuje každá spolková země zvlášť. S ohledem na dynamický vývoj situace se mohou podmínky rychle měnit. Doporučujeme sledovat oficinální webové stránky jednotlivých spolkových zemí, kde najdete aktuální informace.

Aktuální informace například naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra.

Jednotlivé spolkové země: